avatar
Nabuchodonozor

Witam, stwierdzono u mnie podczas ECHO serca obecność dwupłatkowej zastawki aortalnej z łagodnymi cechami stenozy, czy posiadając taką wadę są jakieś przeciwskazania do uprawiania zawodu w których liczy się tężyzna fizyczna? I drugie pytanie czy taka wada może zostać wykryta podczas EKG?

Odpowiedzi znajdują się poniżej

avatar
Nabuchodonozor

Dodam jeszcze wyniki echa serca
Lewy przedsionek w normie LA=30mm
Opuszka aorty w normie Ao=26mm
Prawidłowe wymiary lewej komory LVEDD=55mm, ESD=34mm, IVS=11mm, PW=11mm
Kurczliwosć lewej komory w normie EF67%
Prawidłowe wymiary prawej komory i prawego przedsionka
Zastawka aortalna dwupłątkowa z ogniskowymi zwłóknieniami.
Maksymalny gradient skurczowy przez zastawkę aortalną 20 mmHg, średni 11mmHg
Umiarkowana niedomykalność zastawki aortalnej PHT ok. 400ms
Zastawka mitralna i trójdzielna bez istotnych zmian

Twoja odpowiedź