avatar
lf30

Proszę o interpretację wyniku, Mam 38 lat , 90kg. Mam powiększoną prawą komorę i lewy przedsionek. Wymiary pozostałych jam serca w normie. Graniczna grubość mięśnia lewej komory. Odcinkowych zaburzeń kurczliwości nie stwierdza się. Zastawki bez istotnych zmian organicznych. Śladowa niedomykalność zastawki trójdzielnej. Czynność pozostałych zastawek prawidłowa. Nieznacznie upośledzona podatność rozkurczowa lewej komory. Średnica dużych pni naczyniowych w normie. Osierdzie bez zmian. EF-66%

Odpowiedzi znajdują się poniżej

Twoja odpowiedź