avatar
Adam lat 43 IP: 127.0.0.**

Witam , mężczyzna , wiek 43 lat , wzrost 181, waga 85kg .

Proszę o Interpretacja wyników , czy ma się niepokoić ?

Badania EKG,ECHO,RTG.

EKG:

opis:Cechy przerostu lewej komory
Wzorzec 1mv=10 mm czas=0.04sek
PQ 0,14 sek. QRS 0.10sek
QT 0,36 norma 0,34 przy częstotliwości 80/na 1min.

ECHO:

opis:Miernie powiększony lewy przedsionek. Poza tym badanie UKG bez istotnych odchyleń od normy.

Płatki zastawki mitralnej cienkie, przeciwstawnie ruchome,stabilne.
Lewy przedsionek miernie powiększony (4,2cm)
Pierścień aortalny nieposzerzony (2,6cm),zastawka aortalna trójpłatkowa, płatki z drobnymi ogniskami zwłóknień,separacja prawidłowa.
Aorta wstępująca nieposzerzona (354cm)
Lewa komora niepowiększona (d-5,3cm s-2,6).
Przegroda m-komorowa niepogrubiała (d-1,0cm), tylna ściana lewej komory niepogrubiała (d-0,9cm).
Kurczliwość globalna i odcinkowa mięśnia sercowego lwej komory prawidłowa,EF ok 72% (BP).
Prawy przedsionek niepowiększony.
Pień tętnicy płucnej nieposzerzony.
Prawa komora niepowiększona (2,8cm-proj. 4-jamowa)
Osierdzie- w granicach normy.

Doppler: niedomykalność mitralna śladowa, niedomykalność trójdzielna śladowa, niedomykalność płucna śladowa, prawidłowy profil napływu mitralnego.

RTG:

opis: Płuca bez zmian naciekowych. Serce niepowiększone. Wnęki naczyniowe. Zrosty osierdziowo-opłucnowe po stronie lewej. Katy przeponowo-żebrowe wolne.

Odpowiedzi znajdują się poniżej

Twoja odpowiedź