avatar
ola1977

Proszę o interpretację wyniku echa serca. Wiek pacjenta 40 l.
lewa komora 48 mm (norma 35-57)
prawa komora 23 mm (norma 7-30)
lewy przedsionek 35 mm (norma 19-40)
prawy przedsionek 34 mm (norma 19-40)
przegroda międzykomorowa 8 mm (norma 6-11)
tylna ściana lewej komory 8 mm (norma 6-11)
zastawka mitralna i trójdzielna - śladowa niedomykalność
prawidłowa funkcja komór, EF 69%
Niewielki tętniak okolicy otworu owalnego z niewielkim lewo-prawym przeciekiem. W prawym przedsionku miękkie echa odpowiadające siatce Chiarie.

Odpowiedzi znajdują się poniżej

Twoja odpowiedź