avatar
Wilku IP: 176.111.239.**

Witam, już od dzieciństwa zmagam się z sercem, stwierdzono jak byłem mały śladową niedomykalność zastawki aorty. Miało to zniknąć lecz dalej pojawiała się ta niedomykalność. Następnie zaczeły się omdlenia-częste w miesiącu 3-4 razy, kłucie w mostku, zlewne poty i zawroty głowy.
Miałem Echo robione i oto wynik:
RVIDd 2,7 cm, IVSd 0.9 cm, LCIDd 4,9 cm, LVIDs 2,7 cm, LVPWd 0,9 cm, opuszka aorty 3,2 cm, AoA 2,6 cm, LA 3,4 cm, MPA 2,2cm, Act 106 ms, PV v max 1,1 m/s, TRPG 15 mmHg, RVSP 18-20 mmHG, E/E* 7,3

Jamy serca niepowiększone, grubość mięsna lewej komory w normie, kurczliwość odcinkowa bez zaburzeń EF 74% zaburzona relaksacja.
Prawidłowa funkcja rozkurczowa E/E* 7,3
Normokineza prawej komory.
Szczelna IAS i IVS
Wiotki przedni płatek zastawki mitralnej w segmencie a2, sładowa niedomykalność mitralna.
Pozostałe zastawki bez zmian morfologicznych, śladowa niedomykalność trójdzielna i płucna.

Odpowiedzi znajdują się poniżej

Twoja odpowiedź