avatar
bzyku IP: 95.160.154.**

Witam

Odebrałem wynik holtera i bardzo mnie niepokoi czy ktoś mógłby się wypowiedzieć? Kardiologa mam dopiero za miesiąc oto opis

W czasie rejestracji trwającej (24,48) znaleziono łącznie 97035 pobudzeń QRS ze średnim rytmem HR wynoszącym 65.Minimalny HR 40 wystąpił o 05:12. Wykryto 434 epizody bradykardii .Znaleziono 2 epizody wydłużonych odstępów RR o maksymalnej wartości 1585. Stwierdzono 39 pauzy o maksymalnym czasie trwania 2281 MS. Znaleziono łącznie 79 zespołów komorowych w tym 79 pobudzeń pojedynczych. Brak czynnych rytmów komorowych. Brak częstoskurczów komorowych. Znaleziono łącznie 15 zespołów nadkomorowych, w tym 15 pobudzeń pojedynczych. Brak rytmów nadkomorowych. Rytm dom. SR. Okresowo tachykardia zatokowa tylko w trakcie aktywności dziennej max 117 /min., w nocy bradykardia zatokowa min. 40/min. Rytm dom SR. Przemijający blok AV II st. o peeriodyce Weckenbacha 4:3 tylko w nocy. Brak segmentów uniesienia/obniżenia ST.
ktoś się coś orientuje?

Odpowiedzi znajdują się poniżej

Twoja odpowiedź