avatar
alicjaolsztyn

Witam Czy ktoś może spojrzeć na wyniki. Myślałem że jedynym problemem jest powiększona aorta wstępująca. A tu pojawia się więcej pojęć...

Zastawka aortalna jest dwupłatkowa: wspólny płatek prawy i lewy. Mała niedomykalność
zastawki aortalnej z drobnymi zmianami zwyrodnieniowymi na brzegach płatków: widoczna fala
zwrotna stopnia I-go.
Opuszka aorty szerokości 42/45mm. Aorta wstępująca poszerzona: ok.48mm średnicy - dokładna
ocena możliwa w badaniu angio- MR lub angio-TK. Łuk aorty oraz aorta zstępująca prawidłowej
szerokości. Szerokość łuku aorty na poziomie pnia ramienno- głowowego ok 26mm, na wysokości
odejścia lewej t. podobojczykowej ok 22mm.
Drobne zmiany zwyrodnieniowe na brzegach wolnych zastawki mitralnej, mała niedomykalność.
Mała niedomykalność zastawki trójdzielnej. Poza tym zastawki zmian nie wykazują.
Morfologia mięśnia sercowego: po podaniu paramagnetycznego środka kontrastowego
miokardium jest homogenne. Nie stwierdza się obrzęku miokardium.
Zaznaczone beleczkowanie w rejonie segmentów przykoniuszkowych obu komór serca. W lewej
komorze serca maksymalny stosunek grubości warstw nie przekracza 2,3 co raczej wskazuje na
hipertrabekulację.
Wielkość jamy lewej komory: średnica lewej komory w rozkurczu (LVEDd) 6,3cm (n:3.5-4.7 cm),
średnica lewej komory w skurczu (LVESd) 4,2cm (n:2.2-3.8 cm).
Grubość tylnej ściany lewej komory: w rozkurczu (PWd) 0,7 cm (n: 0.6-1.1 cm)oraz w skurczu
(PWs) 1,2cm (n: 1.0-1.5 cm). Grubość przegrody międzykomorowej w rozkurczu 0,9 cm (n: 0.9-
1.2 cm).

Odpowiedzi znajdują się poniżej

Twoja odpowiedź